İcra & İflas Hukuku

İcra & İflas Hukuku

Erinan Hukuk; İcra Hukuku konusunda oldukça deneyimli olan ekibi ile her türlü icrai işlem ve davalar ile ilgili hukuki destek sağlamaktadır. 
 
- İcra Takipleri
- İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları
- Borçtan Kurtulma,Menfi Tespit ve İstirdat Davaları,
- İmzaya ve Borca İtiraz,
- İstihkak Davası,
- İflasın Ertelenmesi ve iflas prosedürü,
- İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar.

0 532 44 087 44