Miras Hukuku

Miras Hukuku

Erinan Hukuk;  Miras Hukuku ile ilgili her türlü konuda yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Miras Hukuku alanında, müvekkillerimize hukuki destek verdiğimiz başlıca konular şunlardır:
- Vasiyet Ve Miras Ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri
- Vasiyetname, Miras Sözleşmesi, Mirastan Feragat Sözleşmesi İptali Davaları
- Miras Sebebi İle İstihkak Davaları
- Terekenin Resmi Tasfiyesi Ve Miras Paylaştırılması
- Mirasın Reddi Davası
- Tasarrufun İptali Davası
- Tereke Tespiti Davası
- İzale-İ Şuyuu Davası
- Ecrimisil Davası
- Muris Muvazaası Davaları

0 532 44 087 44