Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

  Erinan Hukuk; Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak Kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması, bu alandaki hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması,sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi alanlarında müvekkillerine gerekli her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

0 532 44 087 44