Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Erinan Hukuk; Ceza Hukuku  alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Soruşturma, davaların yürütülmesi ile nihai karara kadar titizlikle ve görev bilinci ile muntazam bir şekilde çalışmasını devam ettirir. 
Kurucu-Yönetici Av. Ali Abdullah ERİNAN; ceza hukuku alanında uzmanlaşarak, bu alanda yıllara dayanan tecrübesi, mevzuata ve mahkeme kararlarına ilişkin geniş bilgiyi uygulamada karşılaştığı yüzlerce hukuki sorunu başarıyla ele alması ve en önemlisi tüm bu bilgi birikimini profesyonel olarak uygularken insan hak ve özgürlüklerine verdiği değer, müvekkillere titiz, sonuç odaklı, başarılı ve etkin bir hizmet sunulmasını sağlamaktadır.

 

0 532 44 087 44